Binnen thema: Waterinstallaties
Documentenoverzicht Bewaren

ST-38C V2 Invloed systeemvariabelen op transportafstand fecale stoffen in gebouwriolering

Ook in nieuw TVVL ST-rapport wordt het 4 liter closet afgeraden 

In de afgelopen twee decennia heeft TVVL in samenwerking met Techniek Nederland voorstudies uitgevoerd naar de effecten van waterbesparende closets op het ontwerp van de gebouwriolering. De eerste voorstudie richtte zich op de reductie van het spoelvolume van 9 l naar 6 l.  De aanbevelingen van die voorstudie, vastgelegd in het TVVL rapport  ST-7, hebben geleid tot een aanpassing van NEN 3215 (2002). In de daaropvolgende voorstudies (ST-12, ST-14 en ST-38) zijn de effecten van 4 l closets bestudeerd op het ontwerp van de gebouwriolering. In het TVVL rapport ST-38 zijn ontwerprichtlijnen voorgesteld om daarmee in de praktijk pilots uit te voeren. Tot op heden hebben geen pilots plaatsgevonden. Wel zijn op basis van die ontwerprichtlijnen in opdracht van TVVL simulaties uitgevoerd (ST-38B) door Harriot-Watt University (UK).

Door de Plumbing Efficiency Research Coalition (PERC, USA) zijn in de periode 2012–2016 onderzoeken uitgevoerd naar de effecten van waterbesparende closets op lange afvoerleidingen van de gebouwriolering in utiliteitsgebouwen.

Om een beter inzicht te krijgen in de haalbaarheid van de ontwerprichtlijnen die in het TVVL rapport ST-38 zijn voorgesteld, zijn deze geplaatst tegenover de onderzoeksresultaten van PERC. De door Harriot-Watt University uitgevoerde simulaties zijn geanalyseerd en betrokken bij de eindconclusies in het nieuwe TVVL rapport ST-38C ”Invloed systeemvariabelen op transportafstand fecale stoffen in gebouwriolering”. Hierin staat dat de TVVL Expertgroep ST voorlopig bij haar standpunt blijft om de toepassing van 4 l closets voor de gebouwriolering  in Nederland af te raden.

107
75
Projectleider en adviseur bouwfysica en duurzaamheid

Interessante studie geweest!

Thema'sGroepenDeelnemersProjectenOver TVVL