Document
Geplaatst door TVVL

Dynamisch gedrag van warmtapwatercirculatiesystemen

De huidige ontwerprichtlijnen voor warmtapwatercirculatiesystemen zijn niet geschikt voor de toepassing van thermostatische inregelafsluiters en toerengeregelde warmtapwatercirculatiepompen. Het ontbreekt aan kennis over het precieze gedrag van deze componenten in de warmtapwater­circulatiesystemen. Daarnaast blijkt het warmteverlies in de praktijk vaak groter te zijn dan het warmteverlies waarvan uitgegaan is bij het ontwerp. Naar aanleiding van een expertmeeting zijn diverse onderzoeksvragen geformuleerd. In een project van de expertgroep sanitaire technieken van TVVL, waarbij zeer veel marktpartijen betrokken waren, zijn de onderzoeksvragen onderzocht. Het project heeft geresulteerd in een fors aantal aanbevelingen voor het ontwerp en realisatie van warmtapwatercirculatiesystemen. In dit artikel worden enkele bevindingen beschreven.

Thema'sGroepenDeelnemersProjecten