Document
Geplaatst door TVVL

TVVL Sanitaire Technieken (ST) rapport 49: Waterlagen op platte daken en het veranderende klimaat

Klimaatverandering dwingt tot rekenen aan waterlagen op platte daken

Om de waterhoogte op platte daken in ons veranderende klimaat te kunnen bepalen moeten de normen en richtlijnen in NEN 3215, NTR 3216 en NEN-EN 1991/NB worden aangepast. Dat staat in het TVVL Sanitaire Technieken (ST) - 49 rapport “Waterlagen op platte daken en het veranderende klimaat”. Het rapport bevat adviezen en rekenregels om de hoogte van waterlagen op platte daken te kunnen bepalen en berekenen. Deze rekenregels zijn nieuw in het vakgebied van gebouwriolering.        

Het klimaat verandert. Het KNMI heeft prognoses gemaakt voor toekomstige neerslagintensiteiten en herhalingstijden voor verschillende klimaatscenario’s. TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken heeft over een aantal vraagstukken met betrekking tot klimaatverandering en water op platte daken in 2018 een innovatiebijeenkomst gehouden. Deze bijeenkomst heeft geleid tot een verkenning naar de regels in omringende landen over afwateringsystemen van platte daken. De resultaten daarvan zijn vastgelegd in het TVVL rapport ST-48 met aanvullende documenten. In het TVVL vervolgproject  ST-49 heeft Royal HaskoningDHV in samenwerking met een begeleidingscommissie literatuuronderzoek gedaan voor het beantwoorden van vragen over de hoogte van waterlagen op reguliere platte daken en retentiedaken in een veranderend klimaat.

Uit het rapport blijkt dat veel factoren een rol spelen. Het rapport beschrijft de neerslagintensiteiten voor de toekomstige klimaatscenario’s 2050. Daarnaast gaat het in op de methode waarmee de afvoercapaciteit kan worden berekend in systemen van overlaatstroming en UV-systemen onder specifieke condities, zoals variabele stuwhoogtes. Ook is gekeken welke invloed wind op neerslag heeft en welke invloed wind op waterlagen heeft op reguliere en begroeide daken. Verder is er nader ingegaan op richtlijnen voor de afwatering van verschillende uitvoeringen van begroeide platte daken. In de bijlagen is een verkennende berekening over de impact van toekomstige neerslagintensiteit opgenomen, een afvoercapaciteitsmethode bij een stuwhoogte kleiner dan het grensdebiet bij overlaatstroming en een voorstel integraal ontwerpen van retentiedaken.  

Projectleider Eric van der Blom (Techniek Nederland en lid van de TVVL expertgroep Sanitaire Technieken): “Aan de totstandkoming van dit rapport heeft een breed samengestelde begeleidingscommissie meegewerkt. Naast installatiebedrijven, fabrikanten van afvoersystemen, deskundigen op het gebied van reguliere daken, retentiedaken en constructieve veiligheid, was de NEN/ISSO-commissie Gebouwriolering vertegenwoordigd. Dat maakt de kans groot dat de genoemde normen en richtlijnen worden aangepast en uitgebreid op basis van de adviezen.”
 

Prijs
€ 50,00
€ 0,00 voor TVVL-leden