Document

Technisch Rapport Automatisering van beheersmaatregelen voor legionellapreventie in leidingwaterinstallaties 2002 (ST-10)

In opdracht van de VNI en TVVL, heeft Wolter & Dros een voorstudie uitgevoerd naar het automatiseren van beheersmaatregelen om de groei van Legionellabacteriën in leidingwaterinstallaties te voorkomen. Het onderzoek is gebaseerd op het in ISSO 55.1 aanbevolen thermische beheersconcept. Dit beheersconcept is gericht op een zodanige beheersing van de temperatuur in de leidingwaterinstallatie dat vermeerdering van legionellabacteriën zoveel mogelijk wordt voorkomen. Dit houdt in dat warmtapwater uit een voorraadtoestel en aan het tappunt minimaal 60°C moet zijn. Bij koudwatersystemen moet opwarming van het water in het leidingnet tot temperaturen boven 25°C worden vermeden en warmtapwateruittapleidingen moeten afkoelen tot ten hoogste 25°C. Daar waar dat niet mogelijk is moeten preventieve maatregelen worden genomen.

Deze voorstudie beoogt een leidraad te zijn voor de installatiedeskundige om bij het toepassen van ISSO-publicatie 55.1, na het maken van een risicoanalyse, een keuze te kunnen maken uit mogelijkheden waarop (resterende) beheersmaatregelen kunnen worden “georganiseerd”.

Thema'sGroepenDeelnemersProjecten