Document

Technisch Rapport Drukschommelingen in stand- en ontspanningsleidingen (ST-08)

Dit rapport beschrijft een voorstudie naar de mogelijke oorzaken van drukschommelingen in binnenriolering. De aanleiding hiervoor is dat in toenemende mate geurhinder binnen hoge gebouwen of gebouwen grenzend aan hoge gebouwen optreedt, ten gevolge van het doorbreken van de watersloten van lozingstoestellen. Het doel van de voorstudie is aan te geven wat de meest waarschijnlijke oorzaken zijn.

Thema'sGroepenDeelnemersProjecten