Blog
Geplaatst door TVVL

Waterstofcoalitie vraagt nieuw kabinet om 2,5 miljard euro

Milieuorganisaties, overheden en het bedrijfsleven roepen het nieuwe kabinet op om 2,5 miljard euro te investeren in groene waterstof. Deze 38 partijen staan klaar om waterstof op grote schaal te produceren, op te slaan en te gebruiken.
4 maart 2021 | 1 minuut lezen

Milieuorganisaties, overheden en het bedrijfsleven roepen het nieuwe kabinet op om 2,5 miljard euro te investeren in groene waterstof. De ‘waterstofcoalitie’ van 38 partijen zegt klaar te zijn om waterstof op grote schaal te produceren, op te slaan en te gebruiken. Onder meer Eneco, Essent, Vattenfall en netbeheerder Stedin en diverse gemeenten en provincies zitten in de coalitie.

 

Zonder groene waterstof is het volgens Faiza Oulahsen van Greenpeace „onmogelijk” om de klimaatdoelstellingen van 2030 te behalen. „Het geld dat het kabinet nu beschikbaar stelt voor groene waterstof is wisselgeld. Om grootschalige productie rendabel te maken, zijn grotere investeringen nodig. Dat moet dit jaar van start gaan, anders duurt het te lang.”

Omdat groene waterstof met duurzaam opgewekte stroom kan worden geproduceerd is het een schone brandstof. Bij verbranding komt namelijk alleen water vrij. Waterstof wordt al langer gebruikt in Nederland, bijvoorbeeld als brandstof in de staal- en papierindustrie. Daar wordt echter grijze waterstof gebruikt. Die wordt gemaakt uit aardgas en veroorzaakt een hoge CO2-uitstoot.

Uit de verkiezingsprogramma’s van grote politieke partijen blijkt dat er breed draagvlak bestaat voor het gebruiken van waterstof als schone brandstof. Ook in het Klimaatakkoord staat dat waterstof „een aantal cruciale functies in het energie- en grondstoffensysteem moet en kan vervullen”. Momenteel kan waterstof op vier plekken in Nederland worden getankt.

Bron: Reformatorisch Dagblad 4 maart 2021

Thema'sGroepenDeelnemersProjecten