Blog
Geplaatst door TVVL

Bekijk TVVL Webinar Toepassing van waterstof voor verwarming in de gebouwde omgeving terug

Profielfoto van Redactie TVVL Connect
16 maart 2022 | 1 minuut lezen

Het energielandschap is fundamenteel aan het veranderen. Alternatieve, klimaatneutrale energiebronnen worden belangrijker en het gebruik van aardgas neemt af. Daarvoor komen andere gasvormige energiedragers in de plaats, zoals waterstof. Om waterstof als optie in de gebouwde omgeving in te zetten, hebben de gezamenlijke netbeheerders een waterstof-roadmap opgesteld. In dit webinar wordt de roadmap toegelicht en vertellen we over de laatste stand van zaken omtrent de onderzoeksresultaten, pilots en voortgang hiervan. Daarnaast besteden we aandacht aan waterstof in bestaande gebouwde omgeving aan de hand van Stad aan ’t Haringvliet.