Voorwaarden

TVVL Connect is een initiatief van TVVL, platform voor mens en techniek. TVVL Connect biedt professionals in de installatietechniek een platform om samen te werken, kennis te delen en kennis te ontwikkelen. Door je bezoek aan TVVL Connect en het aanmaken van een profiel verklaar je kennis te hebben genomen van deze voorwaarden. TVVL behoudt zich het recht voor de voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

TVVL Connect is een platform waar iedereen die onder de doelgroep van TVVL valt zich kan registreren. Alle bezoekers kunnen dus berichten en andere informatie lezen. Het is ook mogelijk dat berichten vindbaar worden met zoekmachines.

Privacy Policy
Als je actief wilt deelnemen aan TVVL Connect (bijvoorbeeld door het plaatsen van een reactie of het delen van een bijdrage), dan moet je een profiel aanmaken. Een profiel aanmaken houdt in dat je persoonsgegevens deelt. Zodra je een profiel hebt aangemaakt, is een deel van die gegevens zichtbaar voor alle bezoekers van TVVL Connect. Ook voor bezoekers die zelf geen deelnemer zijn van TVVL Connect. Als je een profiel aanmaakt, dan vragen we de volgende persoonsgegevens aan je:

voornaam en achternaam
organisatie
plaats
functie
foto (optioneel)
expertise

Door het aanmaken van een account kun je zelf bijdragen en reacties plaatsen. Deze zijn zichtbaar voor alle bezoekers van TVVL Connect. Hoe actiever je deelneemt op TVVL Connect, hoe meer je zichtbaar bent.

Je gebruikt tevens een e-mailadres om een account aan te maken en je kunt andere contactgegevens invullen, waaronder je social media accounts. Je kunt in de privacy-instellingen aangeven voor wie die contactgegevens zichtbaar zijn.

De grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is altijd jouw toestemming en/of een gerechtvaardigd belang.

Jouw contactgegevens zijn wel altijd zichtbaar voor de community managers van TVVL Connect. Community managers zijn enkele medewerkers en vrijwilligers van TVVL die de site beheren en monitoren.

Op basis van de door jouw ingevulde gegevens krijg je updates via de e-mail van TVVL Connect. Mocht je hier geen prijs op stellen, dan kun je zelf de instellingen aanpassen in je profiel.

Wij delen jouw gegevens niet met derden, tenzij we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. In het kader van de accountantscontrole kan een accountant persoonsgegevens inzien. De politie of de gemeente kan gegevens bij ons opvragen, bijvoorbeeld in het kader van fraude, veiligheid of opsporing. Wij stellen persoonsgegevens alleen aan derden ter beschikking wanneer die zijn betrokken bij het uitvoeren van werkzaamheden namens TVVL. We beperken de hoeveelheid persoonlijke informatie hierbij tot het minimum en stellen eisen aan de verwerking en verwijdering hiervan. Jouw gegevens worden nooit verwerkt buiten de Europese Unie, maar je gegevens kunnen wel buiten de EU worden opgeslagen vanwege het gebruik van diensten van Google Analytics, Facebook, Twitter en Linkedin. Al deze partijen zijn ‘EU-VS privacyshield’ geregistreerd, dat betekent dat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. 

Je bent zelf in controle over jouw persoonsgegevens. Je kunt altijd jouw gegevens wijzigen of verwijderen. Als je jouw profiel opheft, dan is er een bedenktermijn van 14 dagen. Daarna verdwijnen de gegevens van de servers. Wij bewaren de gegevens niet op een andere wijze.

Als je onze website bezoekt slaan wij verkeersgegevens op zoals browserversie, besturingssysteem, het IP-adres, je sessie-id en informatie hoe je de website gebruikt (dit zijn functionele en analytische cookies). Wij maken geen gebruik van marketingcookies of cookies van derden.

TVVL heeft niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen van personen < 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouder(s) of voogd. TVVL kan niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 jaar is. TVVL raadt ouder(s) of voogd aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je denkt dat wij zonder ouderlijke toestemming per ongeluk toch persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via connect@tvvl.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TVVL en heb je het recht op gegevensoverdraagdraagbaarheid (je kunt ons vragen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een door jou aangewezen organisatie te sturen). Je (e-mail-)instellingen kun je eenvoudig aanpassen via www.tvvlconnect.nl. Een verzoek om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen kun je doen via info@tvvl.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, kunnen we vragen een om een kopie van je identiteitsbewijs. Wanneer we dat verzoek doen vragen we jou ter bescherming van je privacy om in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar te maken. TVVL zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 28 dagen, op jouw verzoek reageren. TVVL wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 TVVL neemt de bescherming van jouw persoonlijke gegevens serieus. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als je denkt dat jouw persoonlijke gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het verenigingsbureau via connect@tvvl.nl.

Huisregels
TVVL Connect is bedoeld voor discussie, kennisuitwisseling en kennisontwikkeling op de thema’s die spelen binnen de installatietechniek en gebouwde omgeving. Het niet-commercieel gebruik van TVVL Connect is gratis. Om ervoor te zorgen dat het platform voor iedereen relevant blijft, hanteren wij een aantal huisregels:

Per persoon mag er één account aangemaakt worden. Bedrijfsaccounts zijn niet toegestaan.

Wees open over wie je bent. Maak een account aan met je eigen naam en achternaam.
Plaats geen content die beledigend is voor anderen of die de fatsoensnormen overtreden.
Gebruik de zoekfunctie. Heel veel onderwerpen, zelfs de heel specifieke, zijn misschien al eens besproken. Eerst de zoekfunctie gebruiken en dan een nieuw onderwerp aanmaken.

Plaats geen content die de privacy van anderen schendt.
Gebruik geen content of bijdragen van anderen buiten dit platform, zodat je de privacy van anderen niet schendt.
Plaats geen content die enkel bedoeld is ter promotie van (eigen) producten of diensten.

Reclame om commerciële belangen is niet toegestaan in je berichten, bijlagen, onderschrift en avatar: niet in tekst, niet in de vorm van afbeeldingen, en zeker niet in de vorm van linken naar commerciële pagina's in de hoop hits te genereren.

Het ongevraagd sturen van privéberichten (PM) aan leden (en dus ook aan community managers), wordt beschouwd als spammen. Wanneer dit wordt geconstateerd kan dat leiden tot het ontzeggen van de toegang tot TVVL Connect.

Als je een ongepast privébericht (PM), of een e-mail die verstuurd is via TVVL Connect, ontvangt, dan kan je de e-mail doorsturen naar connect@tvvl.nl.

Zorg dat je bijdragen kort en ‘to the point’ zijn. Blijf in reacties bij het onderwerp.
Kopieer geen content van andere websites. Wil je mensen op iets interessants attenderen? Plaats dan een hyperlink.
Bij citeren van een bericht uit een andere bron (website, krant, vakblad etc.) moet de bron vermeld worden.

Discussieer in een topic alleen over de zaken waarover het topic gaat.
Discussies over privézaken, bedrijfsgeheimen, roddels, chat, financiële of beursgevoelige informatie en andere berichten zijn niet toegestaan.

Plaats alleen teksten, foto’s of ander beeldmateriaal/bestanden waarvan je zeker weet dat ze rechtenvrij zijn en voor dit doel mogen worden gebruikt.
Je mag jezelf alleen registeren voor deze site als je 16 jaar of ouder bent en werkzaam bent, of studerend voor een baan, in (een branche gerelateerd aan) de installatietechniek.

Gebruikers dienen zich niet als moderators te gedragen. Als je iets opmerkt dat in strijd is met dit document, dan ben je welkom om de community managers hierop te attenderen. Gebruik hiervoor de knop "Rapporteren ". Ga niet zelf op dergelijke berichten reageren. Gebruikers die zich gedragen als moderators kunnen een waarschuwing krijgen. Dagelijks zijn er community managers actief. Bij overtreding van de huisregels of bij zaken die (nog) niet voorzien zijn in deze huisregels kan de community manager bijdragen wijzigen, inkorten of verwijderen. Wij kunnen te allen tijde content verwijderen zonder opgave van reden en zonder dat wij in gebreke zijn. Merk je dat een deelnemer zich niet aan de huisregels houdt? Meld ons dit dan via connect@tvvl.nl.

Vraag, tip of klacht over privacy
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met TVVL via connect@tvvl.nl.