Zoekresultaten voor "Bodemenergie"

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Sorteer op

WKO met warmtepomp

Een WKO (Warmte- en koudeopslag) met warmtepomp wordt gebruikt voor het verwarmen en koelen van een gebouw of meerdere gebouwen. Bij en WKO wordt warmte en koude in ondergrondse waterhoudende lagen opgeslagen.

Een WKO bestaat uit:

 • Een waterdragend opslagsysteem in de bodem (aquifer) met een koude bron en een warme bron.
 • Een warmtepomp.
 • Optioneel extra condensors.

Werking

In de winter wordt water bij een temperatuur van ongeveer 15 °C uit de warmte bron onttrokken. Dit is, met de warmtepomp, te gebruiken als basis voorverwarming. Het door de warmtepomp tot zo’n 8 °C afgekoeld water wordt in de koude bron geïnfiltreerd. In de zomer draait het systeem om en wordt grondwater uit de koude bron onttrokken. Dit koude water (8 tot 10°C) is (direct) bruikbaar voor comfortkoeling. Het opgewarmde water wordt vervolgens opgeslagen in de warme bron.

WKO

Figuur 1: Principewerking WKO.

De SPF voor de door de WKO geleverde koude is circa 20. De SPF voor de warmte geleverd door de warmtepomp is circa 4.

Aandachtspunten

 • Integraal ontwerp van gebouw en installaties noodzakelijk.
 • Lage temperatuur afgiftesystemen in het gebouw nodig bij gebruik standaard warmtepompen.
 • Er moet een (over enige jaren) energetische balans zijn in beide bronnen tussen onttrokken warmte en toegevoerde warmte.
 • Extra condensoren kunnen nodig zijn om de warme bron extra te laden buiten het stookseizoen.
 • Hogere temperatuur afgiftesystemen zijn mogelijk bij toepassing van HT warmtepompen.
 • De werking moet goed gemonitord worden.
 • Ontwerp, installatie en beheer door gecertificeerde partijen (BRL 6000, BRL 11000)
 • Overweeg collectieve toepassing.
 • De ondergrond moet geschikt zijn (aquifer).
 • Er moet een vergunning verleend worden.
 • In sommige gevallen is het mogelijk de warme en koude bron boven elkaar te plaatsen, er is dan sprake van een monobron.
 • Een WKO werkt met water uit de bronnen (open systeem) tot een diepte van maximaal 250 m. Dit in tegenstelling tot een bodemwarmtewisselaar waarbij de warmte-uitwisseling via de wand van de grondleidingen gaat of geothermie waarbij zo diep geboord wordt (vanaf circa 1500 m.) dat het opgepompte water een direct voor verwarming bruikbare temperatuur heeft (40 °C à 120 °C).

Verwijzingen

www.wkotool.nl

www.gebruikersplatformbodemenergie.nl

www.bodemenergienl.nl

Bronnen:

RVO, 2011, Energiezuinig koelen met warmte en koudeopslag

ISSO, publicatie 39: Ontwerp, realisatie en beheer van een energiecentrale met warmte-en koudeopslag

23 mei

TVVL Nationaal Congres Klimaattechniek 'Energie voor de toekomst'

TVVL Expertgroep Klimaattechniek nodigt je graag uit op donderdag 23 mei 2019...

Gesloten of open bronsysteem?

Een alternatief om een gebouw gasloos te krijgen is energie opwekken via een bodembronsysteem. Daarvoor kun je open of gesloten
24 september

Regio Eemland CO2-vrij met Ultra-Diepe Geothermie

Een hele regio voorzien van CO2-vrije elektriciteit en warmte: het lijkt een...

26 februari

Webinar aquathermie ontwerpen

Op 26 februari om 11.00 uur tot 12.05 uur organiseert Stichting IKN vanuit...

Afhankelijkheid van energie grondstoffen, van fossiel naar lithium?

Geplaatst door TVVL
De inval van Rusland in Oekraïne brengt onze afhankelijkheid van grondstoffen, zoals olie en gas, voor de energievoorziening heel duidelijk
Geplaatst door TVVL

Toekomst & Trends

Nu ons parlement en de regering het Klimaatakkoord omarmen en de Klimaatwet hebben aangenomen, is het tijd voor actie. Ons

Technisch Rapport Energie uit Oppervlaktewater (KT-14)

Dit onderzoekrapport is tot stand gekomen door een samenwerking van DWA installatie- en energieadvies, AMIC Installation Consultancy en Van Harlingen

Ontwerpdiagrammen voor energie uit oppervlaktewater

Hoe kan oppervlaktewater benut worden voor verwarming en koeling van een gebouw? Daarover gaat het onderzoeksrapport Energie uit oppervlaktewater [1]

ISSO in het beroepen- en onderwijsveld

Geplaatst door TVVL
ISSO ontwikkelt al bijna 40 jaar in opdracht van en in dialoog met de installatiesector kennis voor gebruik in het