Zoekresultaten voor "energieopwekking"

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Sorteer op

Update je kennis met de TVVL summer course

Geplaatst door TVVL
TVVL organiseerde afgelopen jaar waardevolle webinars voor (installatie)technisch professionals. Expertgroepen & communities, regiocommissies en YOUNG TVVL bundelden hun krachten om

Kenniskaart begrippenkader energieopslagsystemen

Met de toename van lokale energieopwekking zoals zonnepanelen op woningen, neemt ook de interesse in lokale opslag van energie toe.

Schaliegaswinning en Nearly Zero Intelligence

Nearly Zero Energy is een benadering die wordt gekenmerkt door een intrinsieke domheid. Energie besparen en hiermee stoppen, juist als

Organic Rankine Cycles

De belangstelling voor Organische Rankine Cycli (ORC) is cyclisch: hoewel reeds lang bekend is in de jaren 80 van de vorige

Hoe staat het met het kennis-niveau in installatieland?

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand  Het blijkt in de praktijk moeilijk om overeengekomen prestaties van klimaatinstallaties (verwarming, koeling, ventilatie) in

Warm rioolwater: vergeten energie met potentie

Afvalwater is een alternatieve energiebron voor verwarming (en koeling). Water in het riool is vaak warm genoeg om daaruit energie

Ondergrondse opslag van thermische energie

Moeder natuur genereert ieder jaar voldoende duurzame energie. Maar een groot probleem is dat aanbod en vraag van deze duurzame

Wat zijn brandstofcellen?

Brandstofcellen worden gezien als een veelbelovende techniek om schone energie op te wekken. Zoals bij meer decentrale energieproductietechnieken kan hiermee

Hoe betaalbaar is comfort in schoolgebouwen?

In het ontwerpproces van schoolgebouwen is er een gescheiden focus op investeringskosten, comfort en duurzaamheid. Dit resulteert vaak niet in

Monitoring: voor efficiënt en. duurzaam gebouwbeheer

Uit bevindingen van ING Real Estate Investment Management (INGREIM), ervaringen uit monitoringprojecten van Royal Haskoning en uit onderzoek van TNO